Prawo rodzinne

Specjalizujemy się w udzielaniu pomocy prawnej klientom indywidualnym w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego.
Doradzamy i sporządzamy pisma procesowe w sprawach związanych z regulacją osobistych i majątkowych stosunków rodzinnych, a także stosunków prawnych wewnątrz rodziny jak i z osobami trzecimi, reprezentujemy klientów przed sądami i organami administracji.

Usługi w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego obejmują m.in.:

 • doradztwo w zakresie możliwości prawnych regulacji stosunków majątkowych małżonków, w tym prowadzenie spraw
  o ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • prowadzenie spraw o rozwód, separację lub unieważnienie małżeństwa
 • prowadzenie spraw w zakresie podziału majątku wspólnego małżonków po ustaniu małżeństwa
 • prowadzenie spraw alimentacyjnych (dochodzenie alimentów, zmiana wysokości alimentów, stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, itp.)
 • doradztwo i prowadzenie spraw o przyznanie, pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej, a także ustanowienie kontaktów z małoletnim
 • doradztwo i prowadzenie spraw o przysposobienie
 • doradztwo i prowadzenie spraw w zakresie ustalania lub zaprzeczania rodzicielstwa (macierzyństwa i ojcostwa)
 • doradztwo i prowadzenie spraw o ubezwłasnowolnienie
 • pomoc prawna w postępowaniach przed sądem rodzinnym
  w sprawach odpowiedzialności nieletnich

Dodatkowo kancelaria udziela porad prawnych w sprawach
o stwierdzenie nieważności małżeństwa przed sądami kościelnymi.

 

webmaster@prawnicyzpasji.pro

design by Marta

prawnicy z pasji