Prawo karne i prawo wykroczeń

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa karnego i prawa wykroczeń, oferując klientom m.in.:

 • przedprocesowe porady prawne z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń
 • obronę na etapie postępowania przygotowawczego oraz
  w postępowaniu przed sądami we wszystkich instancjach
 • sporządzanie pism procesowych, środków odwoławczych, kasacji
 • reprezentowanie interesów pokrzywdzonego (osób fizycznych, instytucji lub podmiotów pokrzywdzonych w następstwie przestępstwa)
  w procesie karnym, w tym udział w procesach w charakterze oskarżyciela posiłkowego
 • prowadzenie spraw z oskarżenia prywatnego
 • reprezentowanie interesów powoda cywilnego
 • reprezentowanie skazanych w postępowaniach dotyczących wydania wyroku łącznego, odroczenia wykonywania kary i udzielenie przerwy
  w jej wykonywaniu, warunkowe przedterminowe zwolnienie itp.
 • pomoc prawną w zakresie uzyskania odszkodowania za niesłuszne tymczasowe aresztowanie
 

webmaster@prawnicyzpasji.pro

design by Marta

prawnicy z pasji