Prawo ksiąg wieczystych

Specjalizujemy się w udzielaniu pomocy prawnej klientom indywidualnym oraz przedsiębiorcom poprzez udzielanie porad prawnych oraz reprezentowanie interesów klienta przed sądami
w sprawach wieczystoksięgowych (np. o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, o usunięcie niezgodności między stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej
a rzeczywistym stanem prawnym).

 

webmaster@prawnicyzpasji.pro

design by Marta

prawnicy z pasji