Prawo zamówień publicznych

Oferujemy kompleksową pomoc prawną w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych na rzecz podmiotów zobowiązanych do udzielania zamówień w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na rzecz wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówień
w tym trybie.

W tym zakresie mieszczą się usługi:

 • kompleksowego doradztwa prawnego na rzecz podmiotów zobowiązanych do udzielania zamówień w trybie ustawy prawo zamówień publicznych, a w szczególności:
  • sporządzania opinii prawnych w zakresie wyboru właściwego trybu udzielenia konkretnego zamówienia publicznego
  • sporządzania opinii prawnych w zakresie prawidłowości działań podejmowanych przez zamawiającego w toku procedury
   w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
 • reprezentowania i ochrony interesów wykonawcy ubiegającego się
  o udzielenie zamówienia publicznego w związku z niezgodnym
  z prawem działaniem zamawiającego w toku procedury w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
 

webmaster@prawnicyzpasji.pro

design by Marta

prawnicy z pasji