firmy

 • oferujemy współpracę w zakresie stałej obsługi prawnej - obejmującej zarówno bieżące doradztwo we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzoną przez klienta działalnością gospodarczą, jak i doradztwo przy konkretnych, zindywidualizowanych projektach i przedsięwzięciach
 • oferujemy pomoc prawną w szczególności w sprawach z zakresu:
  • prawa cywilnego i gospodarczego (zawieranie umów, odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów)
  • prawa pracy
  • prawa podatkowego
  • windykacji należności
 • nasze usługi w pełni dostosowujemy do potrzeb naszych klientów
  i pomagamy wybrać taki wariant współpracy, który będzie odpowiadał ich oczekiwaniom i wymaganiom

Formy kontaktu
z klientem
i świadczenia usług

 • spotkania w kancelarii
 • spotkania w siedzibie klienta
 • udzielanie porad i konsultacji
  za pomocą:
  telefonu,
  faksu,
  e-maila,
  skype
 

webmaster@prawnicyzpasji.pro

design by Marta

prawnicy z pasji