podmioty prawa publicznego

(np. uczelnie wyższe, instytucje kultury, stowarzyszenia)

 • oferujemy współpracę w formie realizowania zleceń jednorazowych
  oraz stałej, kompleksowej obsługi prawnej
 • oferujemy indywidualne podejście do obsługiwanego pomiotu, zakładające:
  • świadczenie usług doradztwa w związku z bieżącą działalnością podmiotu, w tym związanych z planowaniem i realizacją konkretnych, zindywidualizowanych projektów i przedsięwzięć
  • proponowanie rozwiązań prawnych warunkujących rozwój obsługiwanego podmiotu

Formy kontaktu
z klientem
i świadczenia usług

 • spotkania w kancelarii
 • spotkania w siedzibie klienta
 • udzielanie porad i konsultacji
  za pomocą:
  telefonu,
  faksu,
  e-maila,
  skype
 

webmaster@prawnicyzpasji.pro

design by Marta

prawnicy z pasji