osoby prywatne

firmy

podmioty prawa publicznego

jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne

jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne

 • oferujemy współpracę w formie realizowania zleceń jednorazowych
  oraz stałej, kompleksowej obsługi prawnej, obejmującej zarówno bieżące doradztwo, jak i doradztwo przy konkretnych, zindywidualizowanych projektach i przedsięwzięciach
 • oferujemy pomoc prawną w szczególności w sprawach z zakresu:
  • prawa samorządu terytorialnego
  • prawa administracyjnego
  • prawa zamówień publicznych
  • prawa podatkowego

Formy kontaktu
z klientem
i świadczenia usług

 • spotkania w kancelarii
 • spotkania w siedzibie klienta
 • udzielanie porad i konsultacji
  za pomocą:
  telefonu,
  faksu,
  e-maila,
  skype
 

webmaster@prawnicyzpasji.pro

design by Marta

prawnicy z pasji