Sądy administracyjne:

  • Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - zaskarżenie do sądu administracyjnego aktów z zakresu administracji publicznej, np. prawomocnej decyzji administracyjnej, uchwały organu jednostki samorządu terytorialnego
  • Skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego - zaskarżenie wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego do sądu II Instancji
 

webmaster@prawnicyzpasji.pro

design by Marta

prawnicy z pasji