Pakiet Rozszerzony

Zakres usług:

 • Opiniowanie umów przedstawionych przez Klienta oraz przygotowywanie projektów umów dotyczących podstawowej działalności gospodarczej Klienta.
 • Udzielanie porad prawnych w siedzibie Kancelarii, telefonicznie lub drogą elektroniczną w sprawach związanych z działalnością gospodarczą Klienta.
 • Przygotowywanie pism pozaprocesowych dotyczących korespondencji handlowej, w tym z bankami oraz związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i dochodzonymi należnościami oraz prowadzenie monitoringu wszelkich spraw, w tym na podstawie pełnomocnictwa: listu adwokackiego, wezwania do zapłaty, projektu ugód pozasądowych.
 • Prowadzenie działań mediacyjnych na rzecz Klienta.
 • Przygotowanie pism w postępowaniach administracyjnych oraz pism procesowych takich jak: zawezwanie do zawarcia ugody przedsądowej, wnioski, odwołania, pozwy, pisma w toku postępowania sądowego, skargi, sprzeciwy, apelacje w sprawach związanych z działalnością gospodarczą Klienta.
 • Reprezentowanie interesów Klienta przed sądem w sprawach bieżącej działalności gospodarczej: zawezwania do zawarcia ugody przedsądowej, o wydanie nakazu zapłaty, sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanych przeciw Klientowi.
 • Przygotowanie i dostarczanie informacji na temat zmian przepisów prawnych mogących mieć wpływ na sytuację Klienta.
 • Udzielanie porad prawnych w życiu prywatnym Klienta oraz członków jego rodziny.
 • Gwarantowany czas pracy prawnika dla Klienta obejmuje 16 godzin miesięcznie w siedzibie Kancelarii.

Cena pakietu: 999 zł netto/miesięcznie

Dodatkowe korzyści:

 • Dodatkowe godziny pracy prawnika w cenie 80 zł netto za 1 godzinę (czyli z zastosowaniem 20% upustu).
 • Możliwość świadczenia usług w siedzibie Klienta za dodatkowym wynagrodzeniem.
 • Możliwość uzyskania 20% upustu od cennika usług prawnych
  w sprawach związanych z życiem prywatnym Klienta.

Warunki świadczenia usług:

 • Klient ponosi wszelkie koszty administracyjne (np. koszty nadania listu poleconego zawierającego wezwanie do zapłaty) oraz wszelkie koszty sądowe (np. opłaty sądowej od wniesienia pozwu) związane
  z prowadzoną obsługą prawną.
 • Klient ponosi koszty dojazdu prawnika do sądu albo miejsca prowadzenia negocjacji w imieniu Klienta wg stawek właściwych
  dla obliczenia kosztów delegacji pracownika.
 • Wszelkie materiały i dokumenty Klient dostarcza do Kancelarii osobiście lub przekazuje prawnikowi pocztą elektroniczną lub tradycyjną.
 

webmaster@prawnicyzpasji.pro

design by Marta

prawnicy z pasji