Pakiet Indywidualny

Zakres usług prawniczych oraz cena Pakietu jest indywidualnie ustalana
z Klientem i dostosowywana do Jego potrzeb.

Warunki świadczenia usług:

Możliwe jest zawarcie umowy z wariantem prawa do zawieszania gotowości do świadczenia usług prawniczych z uwagi na np. sezonowy charakter działalności gospodarczej Klienta.

 

webmaster@prawnicyzpasji.pro

design by Marta

prawnicy z pasji