Formy usług

Zlecenia jednorazowe

Pakiety abonamentowe - stała obsługa prawna

Pakiet Podstawowy

Pakiet Średni

Pakiet Rozszerzony

Pakiet Indywidualny

Rodzaje usług

Postępowanie przedsądowe

Postępowanie administracyjne/ administracyjno-podatkowe

Postępowanie sądowe:

Sądy powszechne

Sądy administracyjne

Postępowanie przedsądowe:

 • Porady Prawne, Konsultacje, Udzielanie wyjaśnień - bieżące doradztwo prawne, zaprezentowanie możliwych dróg prawnych rozwiązania problemu prawnego wraz ze wskazaniem szacunkowego kosztu usług prawniczych:
  • 50 zł + VAT - udzielane w czasie do 30 minut
  • 100 zł + VAT - udzielane w czasie do 1 godziny
 • List Adwokacki - sygnowane przez adwokata pismo kierowane
  do osoby prywatnej, firmy czy innej instytucji, której działanie godzi
  w interesy klienta zawierające wezwanie do:
  • zaniechania dalszych naruszeń
  • dobrowolnego uregulowania roszczenia
 • Sporządzanie projektów umów, ugód, oświadczeń i innych dokumentów rodzących skutki prawne
 • Mediacja - reprezentowanie i obrona interesów klienta w trakcie bezpośrednich rozmów z jego adwersarzem
 • Ugoda pozasądowa - zawarcie na wynegocjowanych warunkach umowy określającej wzajemne prawa antagonistycznych stron względnie złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się roszczeń

Zaleta: niskie koszty

 

webmaster@prawnicyzpasji.pro

design by Marta

prawnicy z pasji