Formy usług

Zlecenia jednorazowe

Pakiety abonamentowe - stała obsługa prawna

Pakiet Podstawowy

Pakiet Średni

Pakiet Rozszerzony

Pakiet Indywidualny

Rodzaje usług

Postępowanie przedsądowe

Postępowanie administracyjne/ administracyjno-podatkowe

Postępowanie sądowe:

Sądy powszechne

Sądy administracyjne

Postępowanie administracyjne/administracyjno-podatkowe:

  • reprezentowanie i obrona interesów klienta przed wszelkimi instytucjami publicznymi łącznie z zainicjowaniem postępowania administracyjnego, sporządzaniem pism w jego toku oraz odwołania
    od decyzji administracyjnej
 

webmaster@prawnicyzpasji.pro

design by Marta

prawnicy z pasji