Sądy powszechne:

  • Próba ugodowa - w sprawach cywilnych - zawezwanie do zawarcia ugody przed sądem (zaleta - niski koszt)
  • Pozew - uruchomienie postępowania sądowego celem ochrony interesów klienta łącznie z reprezentowaniem interesów klienta w toku procesu poprzez sporządzanie pism procesowych oraz uczestnictwo pełnomocnika w rozprawie sądowej, w tym w europejskich postępowaniach nakazowych i w sprawie drobnych roszczeń
  • Apelacja - sporządzenie odwołania od niekorzystnego wyroku sądu pierwszej instancji łącznie z reprezentowaniem interesów klienta w toku postępowania apelacyjnego poprzez sporządzanie pism procesowych oraz uczestnictwo pełnomocnika w rozprawie sądowej
  • Kasacja - uruchomienie postępowania sądowego trzeciej instancji poprzez złożenie skargi kasacyjnej lub skargi na niezgodność z prawem prawomocnego orzeczenia sądu
  • Wznowienie postępowania - uruchomienie ponownie zakończonego prawomocnie postępowania sądowego w trybie skargi o wznowienie postępowania
 

webmaster@prawnicyzpasji.pro

design by Marta

prawnicy z pasji